Tienerhof – Meisieskoshuis


In Tienerhof streef ons daarna om toe te sien dat elke meisie gelukkig is en die geleentheid kry om tot haar volle potensiaal te ontwikkel.

Dit is belangrik dat die meisies akademies goed presteer en daarom word die meisies geleer om mekaar in studietye te respekteer. Meisies wat goed presteer in vakke soos Wiskunde en Fisiese Wetenskap, word as mentors aangestel om ander meisies te help.

Ons glo dat die meisies op geestelike vlak moet ontwikkel en daarom word stiltetye vasgestel en koshuisgodsdiens word gereeld deur die meisies self aangebied. Hulle word ook toegelaat om saans kategese en Ignite-byeenkomste by te woon.

Op sosiale vlak word gereeld aktiwiteite met of sonder die koshuisseuns gereël, waarby hulle mekaar beter leer ken en ‘n sterk positiewe groepsgees gevestig word. Die hoogtepunt van die jaar is die koshuisdinee wat ‘n uithang geleentheid geword het.

Die meisies neem as koshuis in verskillende kategorieë, waaronder sang, toneel en kreatiewe skryfwerk, aan die kultuuraktiwiteite van die skool deel.

Wees deel van ‘n hegte Tienerhof familie waar ons saam mekaar se vreugde en hartseer deel.

Kontak gerus me. Coetzer by Hoërskool Volksrust 017 735 5169 of per e-pos by 4ecoetzer@gmail.com vir verdere navrae.

Leave a Reply