Ons skoolwapen en skoollied

Sic Vos Non Vobis – Vir jou, maar nie joune nie.

Die beste raaiskoot is dat Virgilius hierdie frase omtrent 41VC geskryf het toe hy weens sy gesondheid in Rome gaan bly het. 

Die verhaal vertel dat Virgilius ‘n opskrif geskryf het oor Augustus Cæsar en dit teen sy hek geplak het.  Cæsar het so baie daarvan gehou dat hy wou weet wie die skrywer was.  Die woorde was ‘Nocte pluit tota; redeunt spectacula mane: divisum imperium cum Jove Cæsar habet’, wat beteken ‘Die hele nag reën dit maar die skouspel sal in die oggend terug keer: Cæsar deel die mag van Jupiter’.

Omdat Virgilius nie die outeurskap aanvaar het nie het ene Bathyllus verklaar dat hy die skrywer was.  Dit het Virgilius erg ontstel en toe skryf hy die vier woorde, ‘Sic vos non vobis…’ vier keer as die begin van vier reëls en versoek toe dat Bathyllus hulle moes voltooi.  Hy kon nie maar Virgilius het dit toe soos volg voltooi:

Sic vos non vobis nidificatis aves;So bou julle neste voëls, nie net vir julle alleen nie;
Sic vos non vobis villera fertis oves;So dra julle wol skape, nie net vir julle alleen nie;
Sic vos non vobis mellificatis apes;So vervaardig julle heuning bye, nie net vir julle alleen nie;
Sic vos non vobis fertis aratra boves.So trek julle die ploeg osse, nie net vir julle alleen nie.

Sedert die tye van ou Engeland is die slagspreuk algemeen gebruik in die onvoltooide vorm en is die betekenis onderworpe aan vertolking of die verband waarin dit gebruik is.  Die verkorte weergawe ‘Sic vos non vobis’, is soms gebruik deur mense wat dink hulle arbeid is gebruik deur andere.  Dis ook deur skole en biblioteke gebruik as ‘n leuse – ‘Ons arbei nie vir onsself nie maar vir andere’ OF ‘Julle doen dit nie vir julself nie’.

Dit is ook gegraveer op die Seël van die Bank of England: ‘Sic vos non vobis’ ‘So arbei ons maar nie vir onsself nie’.

      Skoollied
Skoollied
Aan die voet van Amajuba
Stry ons same, hand aan hand
Op die vadere se werda
Handhaaf ons vir volk en land
 
Vir ons Hoërskool verhewe
Sal ons steeds die prys betaal
Want ons lewe is die strewe
Na ʼn toekoms-ideaal
 
Alma Mater, op jou roepstem
Sal ons altyd antwoord gee
Alma Mater, op jou wekstem
Sal ons altyd voorwaarts tree
 
Op die sportveld, in die werkkring
Nimmer weifel, nimmer draal
Stry en veg, want ons moet deurdring

Om die wenpaal te kan haal
Vir geen teenslag sal ons wyk nie
Vastrap!  Bly die wagwoord klaar
Vir geen opdraand sal ons stuit nie
Wyk ook nimmer vir gevaar
 
Alma Mater, op jou roepstem
Sal ons altyd antwoord gee
Alma Mater, op jou wekstem
Sal ons altyd voorwaarts tree
School Song
In the shade of Amajuba
Where we battle hand in hand
At the werda of our fathers
We maintain for state and land
 
For our High School exalted
We shall still present our best
For our essence is the yearning
Of a perfect destiny
 
Alma Mater at your summoning
We shall evermore respond
Alma Mater at your rousing
We shall evermore progress

Kreet

isiZuluAfrikaansEnglish
Solo:Uyaphi? Siwaka,  Waarheen gaan julle?  Ons is meer (mense),  Where are you going?  We are more (people),  
All: Wa!  Wa!  Wa!Almal: Wha!  Wha!  Wha!  All: Wa!  Wa!  Wa!
Alivu, alivu, alivuka,  Ons staan op/is woedend  We rise/have rage  
thuthuza,  Ontplof/val aan  Discharge/attack  
athela  skink/gooi,  pour,  
amandla,  krag,  strength,  
azuma zuma – Wa!  ons verras jou– wha!  we surprise you – wa!