Horison – Seunskoshuis

“Die horison is nooit te vêr, nooit buite bereik nie”

Horison koshuis is op 28 Februarie 1947 amptelik geopen deur Dan Pienaar, oud leerling en administrateur van Transvaal. Die koshuis was aanvanklik bekend as Huis De Wet – genoem na Ds. Jacobus Ignatius de Wet, 25 jaar voorsitter van die destydse skoolraad.

Na die opening van Tienerhof het dit die seunskoshuis geword. Deur die jare het ons koshuis gegroei met ryke tradisies en groot geeste.

Baie welkom aan elke voornemende inwoner van Horison. Die koshuis gaan vir ‘n groot gedeelte van jou grootwordproses jou huis wees.

Ons streef daarna in Horison om goed gebalanseerde jong manne die wêreld in te stuur. Die geestelike-, akademiese-, sport- en kultuurfasette moet ontwikkel word.
Ons koshuis staan stewig op fondamente van respek, selfrespek, dissipline, spanwerk, liefde en lojaliteit.

‘N FONDAMENT GESETEL IN DIE LIEFDE VAN JESUS CHRISTUS

Dit is nie ons koshuis wat van jou ‘n besonderse mens maak nie maar elke seun wat van ons koshuis ‘n besonderse plek maak.
Word deel van ‘n leefwyse, wees vry binne neergelegde reëls en groei tot jou volle potensiaal.

 

Leave a Reply