Rugby

Rugby forms an integral part of High School Volksrust holistic approach to education. Alongside academics, culture and environmental awareness, rugby aids in the moulding of boys into fine young gentlemen. Rugby at Volkies is not about the elite athlete but mass participation as well. Volkies has high levels of provincial representation by our boys.

Rugby vorm ‘n integrale deel van Hoërskool Volksrust se holistiese benadering tot onderwys. Benewens akademici, kultuur en omgewingsbewustheid, help rugby om seuns tot goeie jong mans te vorm. Rugby by Volkies gaan nie oor die elite-atleet nie, maar ook massa-deelname. Volkies het hoë vlakke van provinsiale verteenwoordiging deur ons seuns.

2022

U/16 Pumas Rural team

Matthew Macdonald

Aphiwe Khumalo

Borge:

Stucky Motors